Warunki korzystania

1. Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej boaboacasino.online, dostępne funkcje, prawa i obowiązki użytkowników.

2. Definicje

W regulaminie użyto następujących definicji:

  • Strona - oznacza stronę internetową o domenie boaboacasino.online.
  • Użytkownik - oznacza osobę, która korzysta z usług dostępnych na stronie.
  • Administracja - oznacza właściciela i zarządcę strony boaboacasino.online.

3. Warunki korzystania ze strony

3.1 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:

  • 3.1.1 Nieumyślnego wprowadzania szkodliwego oprogramowania ani innych czynności mających na celu naruszenie bezpieczeństwa strony.
  • 3.1.2 Niebezpośredniego ani pośredniego naruszania praw autorskich lub innych praw osób trzecich.
  • 3.1.3 W celu korzystania z niektórych funkcji strony może być wymagane założenie konta użytkownika. Użytkownik musi dostarczyć kompletnych i prawdziwych informacji podczas rejestracji, a także dbać o ich aktualność.
  • 3.1.4 Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom bez zgody Administracji.

4. Odpowiedzialność

4.1 Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za:

  • 4.1.1 Szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania strony z przyczyn niezależnych od Administracji.
  • 4.1.2 Szkody wynikłe z działania osób trzecich, w tym dostawców usług internetowych oraz innych użytkowników strony.
  • 4.1.3 Skutki korzystania z zewnętrznych stron internetowych, do których linki znajdują się na stronie boaboacasino.online.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Administracja strony dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności strony.

6. Zmiany i ustalenia regulaminu

6.1 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

6.2 Użytkownik będzie informowany o zmianach regulaminu za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji.